PA3FKN 2009 - Antennes


Home | Verslag | Crew | Locatie | Antennes |

De antennesystemen

We hebben een behoorlijk uitgebreid antennepark. Reden waarom we reeds een dag (nog liever twee!) eerder aanwezig zullen zijn om het op te bouwen.

We beschikken onder meer over 4 kwartgolf verticals voor de 20 meterband en 4 kwartgolf verticals voor de 40 meterband. En een toploaded vertical voor 160 meter, ruim 20 meter hoog.

Twee in fase gevoede vertikale masten voor de 160 meterband, elk ruim 32 meter hoog . Helaas is n daarvan in een korte, felle bui op vrijdagmorgen omgegaan. En gebroken deel, 3 stuks krom. Gelukkig hadden we nog reservedelen.

Voor 10 en 15 meter hebben we 3-elements monoband yagi's met rotoren, elk op een mastje van ca. 10 meter hoog. Behalve de 10 meter-yagi zijn alle antennes zelf gebouwd.

De foto-albums hieronder geven wel een aardige indruk.

http://gallerij.pa3fkn.nl/#7 http://gallerij.pa3fkn.nl/#6


Home | Verslag | Crew | Locatie | Antennes |

PA3DAT 2007 - 2009       Email: aloys@pe3v.nl       Admin